English | Srpski | Shqip | Македонски

Domov Promet

Rešitve varovanja za promet


Stalno povečanje števila vozil in gostote prometa na cestah in železnicah zahteva neprestani razvoj sistemov za zviševanje stopnje varnosti in učinkovitosti ter ohranjanje okolja.

Izvajamo raziskave, pilotske projekte, testiranja, projektiranje in razvoj novih rešitev na področju inteligentnih transportnih sistemov, ki povečujejo stopnjo varnosti, mobilnosti in pretočnosti.
Ponujamo celovite rešitve za ceste, železnice in predore na področju:

  • Prometne signalizacije
  • Sistemov nadzora in vodenja prometa
  • Video nadzornih sistemov prometa
  • Video detekcije dogodkov
  • Kontrole pristopa
  • Javljanja požara
  • Predorskih radio zvez
  • Elektronskega cestninjenja