English | Srpski | Shqip | Македонски

Domov Javna uprava

Prednosti


 • Zgodnje odkrivanje požara.
 • Preprečevanje škode.
 • Delovanje tudi v najtežjih pogojih.
 • Javljanje različnih vrst požara.
 • 24-urno delovanje.
 • Zadostitev zakonskim predpisom.

Zgodnje odkrivanje požara

Požar je v večini primerov povsem nepričakovan in ga ni mogoče preprečiti. Lahko pa preprečimo nastanek ogromne škode.

Da bi preživeli v svetu spreminjajočih se življenjskih pogojev, je potreben visoko razvit sistem zaznavanja. Zanesljivost prepoznavanja nevarnosti je osnovana na inteligenci in znanju opazovalca ter opazovanega sistema. Namestitev visoko razvitega in inteligentnega sistema za javljanje požara omogoča zaznavanje požara takoj po nastanku. Škoda je tako precej manjša.

Katalog izdelkov

 • Centrala

  Predstavlja najpomembnejši del sistema za javljanje požara.
  Njene naloge so:

  • oskrbovanje z energijo vseh elementov požarno javljalnega sistema,
  • sprejemanje in vrednotenje detektiranih požarnih signalov,
  • signalizacija vseh sprememb na požarno javljalnem sistemu,
  • v primeru požarnega alarma samodejno krmiljenje zapiranja vrat,
  • zaustavljanje klimatskih naprav,
  • odpiranje prezračevalnih jaškov za odvod dima in toplote ter
  • zapis vseh dogodkov na tiskalniški trak.

  Osnovni energetski vir napajanja za centralo je omrežna napetost 220 V AC. Za rezervni vir napajanja je predvidena plinotesna svinčeva akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni iz usmerniškega dela centrale. Kapaciteta baterije mora zadostovati za 48 ur obratovanja centrale v normalnem stanju in še pol ure v alarmnem stanju.

 • Javljalniki

  Javljalniki zaznavajo spremembe, ki so znak požara. Delujejo na principu decentralne inteligence, kar pomeni, da pride do odločitve o alarmu v javljalniku po analizi signalov, ki jih povzročijo požarne veličine. Oznaka 2D pomeni, da gre za javljalnike, ki jim lahko preko računalnika določamo čas, v katerem so aktivni. Posebna kategorija so multijavljalniki 3D in 4D, ki s svojim principom delovanja zagotavljajo nizek odstotek lažnih in visok odstotek uporabnih alarmov. Glede na vrste požara ločimo ionizacijski javljalnik 2D, termo diferencialni javljalnik 2D, optični javljalnik 2D, optično-termični javljalnik 3D, optično-termično-ionizacijski javljalnik 4D in optično-termični javljalnik O2T z dvema optičnima komoroma.

 • Vhodno - izhodne enote

  V sistemu javljanja požara so potrebni relejski izhodi, in sicer najmanj dva za prenos signalov Požar in Napaka na dežurno mesto. Večje število relejskih izhodov pa lahko služi tudi za izklop prezračevalnih naprav, odpiranje kupol za odvod dima in toplote, za izklop tehnologije,... Vhodno-izhodne enote omogočajo tudi zaznavanje signalov, ki jih ne posredujejo adresabilni javljalniki požara (položaj požarnih loput, signali iz plinske centrale, signali iz linijskih žarkovnih javljalnikov,...).

 • Javljalniki z vgrajenimi alarmnimi napravami

  Preko shranjenih govornih sporočil posredujejo javljalniki direktna navodila za pravilno obnašanje in zagotavljajo, da so osebe v zgradbi pravočasno alarmirane ter neposredno hitro in ciljno evakuirane. Govorna sporočila so v slovenskem jeziku in v drugih 4 jezikovnih verzijah. Javljalniki z vgrajenimi alarmnimi napravami so posebej primerni za javne in druge zgradbe, kjer se zadržuje večje število ljudi (šolah, univerzah, bolnišnicah, domovih za upokojence, hotelih, letališčih, železniških postajah, nakupovalnih centrih, muzejih, gledališčih, podzemnih garažah,...).
  Javljalniki z vgrajenimi alarmnimi napravami vsebujejo do 4 različne funkcije, odvisno od tipa detektorja: detekcija požara po EN 54-7, vgrajeni termični senzor pa EN 54-7; optični alarm z bliskavico, zvočni s sireno alarm po EN in zvočni alarm z govornimi sporočili.
  Multisenzor ima vgrajena dva optična detektorja dima z različnim odbojnim kotom in dodatnim  termičnim detektorjem, za detekcijo različnih vrst požara od tlečih od odprtih požarov.  Dimni senzor zanesljivo identificira dim in zmanjšuje lažne alarme povzročene zaradi vodne pare  ali prahu. Vsak javljalnik ima vgrajen izlotator (ločilnik).
  Za detektorje z govornimi sporočili ali z vgrajeno sireno se lahko sprogramirajo sporočila v 5 različnih jezikih in 4 različnih alarmnih tonih. Dva tona (signala) sta rezervirana za signalizacijo alarma in evakuacijo. Dva druga signala se lahko programirata za druge dogodke. Vsak signal je lahko sestavljen iz do 4 delov, od katerih je prvi eden izmed DIN tonov kombiniram z govornimi sporočili v treh jezikih. Jakost zvoka se lahko nastavi na 8 nivojev, od pribl. 64 dB do 92 dB.