English | Srpski | Shqip | Македонски

Domov Javna uprava

Prednosti

 • Večji nadzor nad dogajanjem v šolah in posledična večja varnost šolarjev, dijakov, študentov in njihove lastnine.
 • Zgodnje javljanje požara za minimiziranje škode.
 • Varovanje pomembnih podatkov.
 • Varovanje in avtomatizacija knjižnic.
 • Napredno celovito varovanje objektov nacionalnega pomena.

Rešitve varovanja za javno upravo

Napredna in zanesljiva rešitev varovanja objektov javnega značaja je v današnjih časih izrednega pomena.

S skrbno načrtovano in izvedeno rešitvijo varovanja v našem podjetju poskrbimo za optimalno varnost objektov, podatkov in zaposlenih.

Rešitev varovanja priredimo, da zadošča specifičnim potrebam na objektu in obsega več stavbnega kompleksa ali posameznega prostora.

Sem spadajo rešitve za:

 • knjižnice,
 • šole in šolska središča,
 • upravne zgradbe,
 • nadzor mest,
 • policijo in
 • vojsko.

V segmentu rešitev varovanja za javno upravo vam ponujamo: